Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Často není třeba nic dodávat, i přes tisíciletí Slovo Boží mluví jasně.

"Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho hlas a lni k němu, neboť jen tak budeš žít..."
Celé první čtení: Dt 30,15-20

soIipso

" i přes tisíciletí Slovo Boží mluví jasně."

- Stejně jasně ovšem mluví i pár set let staré Magisterium papežů a koncilů.
Proč tedy Boží slovo neodmítnout s poukazem na to, že nežijeme ve starověku, když Magisterium odmítáte s tím, že nežijeme ve středověku?

Zobrazit 1 komentář »