Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a dej, ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar jednoty a pokoje.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
(Modlitba nad dary)

Napsat komentář »