Pravda vás osvobodí. 52.světový den modliteb za sdělovací prostředky.