Další zamyšlení k hlubšímu přožití Tridua.
http://paulinky.cz/clanky/Bila-sobota-Den-Panny-Marie.html