Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Ještě jeden postřeh z rána: ze tmy jsme se roráty prozpívali až k úplnému světlu. Ne náhodou je poslední adventní čtení z evangelia toto: "poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."

Napsat komentář »