Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

SETKÁNÍ, KTERÉ ZMĚNILO NEJEDNOHO... "Šavel soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně. X On (Šavel) je nástroj, který jsem si vyvolil, aby o mně donesl zvěst pohanům, králům a Izraelitům. Já mu ovšem ukážu, jak mnoho musí pro mě vytrpět" (Sk 9,1-22). Mezi těmito dvěma větami leží Damašek a setkání s Ježíšem, Pavlovo srdce, které se rozhodlo hořet pro Toho, který se mu dal zakusit. I přes fakt, že nyní bude tím pronásledovaným on sám... Ježíši, dnes jsem se s tebou opět setkala v eucharistii a v tvém slově, v mých bližních a událostech okolo mě. ZMĚNILO TO NĚJAK MÉ SRDCE?!

Napsat komentář »