Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Neodvážím se mluvit o ničem jiném než o tom, co Kristus skrze mne vykonal, aby byli pohané (mí přátelé i lidé, které dnes potkám v tramvaji a v obchodě) přivedeni k ochotnému přijetí víry, slovem i skutkem, silou znamení a zázraků, konaných mocí Božího Ducha. (inspirováno sv. Pavlem a dnešním čtením Řím 15,14-21)