Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Anna: "Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu." Maria: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli." Andrea: "Daruj mi, Pane, pokoru srdce, ať v něm může svobodně vytrysknout radost a chvála!" (1 Sam 2,1.4 + Lk 1,46-56)

Napsat komentář »