Prvními nešporami jsme začaly slavit zítřejší Slavnost Ježíše Mistra!