Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Film zachycuje poslední tři roky života sicilského kněze Giuseppe Puglisiho, kterého 15. září 1993 brutálně zavraždila mafie. Papež Benedikt XVI. včera podepsal dekret, kterým tohoto palermského kněze prohlásil za Služebníka Božího, což je první krok na cestě ke svatořečení.

Fakt mám radost, že tak brzy došlo k prvnímu kroku k blahořečení. Kdo uvidíte film a zvl. připojený dokument, pochopíte...

Napsat komentář »