#pravda

Pravda

MirOr

Pravda se nemá házet na druhého jako kamení. Je třeba ji sdělit tak, aby ji druhý byl schopen přijmout. Pravdu je třeba podat v lásce. Pravda sama je totiž Bůh sám.