MirOr

MirOr / Miroslav Orság

Když budete naopak hledat ten plamínek dobra, když se budete umanutě učit nedolamovat třtiny a nezhasínat knoty, budete ve stavu, kterému se říká nebe. Takže důvody k  radosti jsou. Jen se naučit mít čisté srdce a budete vidět věci.

https://brana.cb.cz/?/clanek?id=382

Napsat komentář »

Taky v tom Jeho tichu tušíte radost? A odpověď na všechno trápení.

KMirjam

V tichu je slyset On, nekdy nelze rozeznat, jestli u toho citime radost nebo hruzu. V tech nejvypjatejsich okamzicich se to ani nerozezna....a jindy slysime prazdotu. A propast. Nebo jen ..to ticho.

Zobrazit 2 komentáře »

Ale, a to opakuji, největší div u člověka není jeho výkonnost; v tom případě by byl jen špičkový výtvor biomechaniky a všechny jeho slabé stránky by musely do starého železa (vůbec mít pro něco slabost, tedy milovat, bychom si zakázali). Nejpodivuhodnější je na člověku tajemství jeho bytí tady, nad nímž žasne. Nejde o to, kolik zvládne, ale o zjevení, kterým září obličej každého člověka, ať je jakýkoli, i znetvořený, i když je to třeba tvář ukřižovaného.
...
Jde o to, položit si otázku po člověku, a uznat, že není v první řadě nějaký superživočich nejmocnější ze všech, ale bytost přijímaná a… Zobrazit více

Ale, a to opakuji, největší div u člověka není jeho výkonnost; v tom případě by byl jen špičkový výtvor biomechaniky a všechny jeho slabé stránky by musely do starého železa (vůbec mít pro něco slabost, tedy milovat, bychom si zakázali). Nejpodivuhodnější je na člověku tajemství jeho bytí tady, nad nímž žasne. Nejde o to, kolik zvládne, ale o zjevení, kterým září obličej každého člověka, ať je jakýkoli, i znetvořený, i když je to třeba tvář ukřižovaného.
...
Jde o to, položit si otázku po člověku, a uznat, že není v první řadě nějaký superživočich nejmocnější ze všech, ale bytost přijímaná a přijímající, jejímž posláním je brát s láskou každé stvoření. A potom se mohou společně prostřenictvím slova, modlitby, poezie obracet k tajemnému a společnému zdroji.


/Fabrice Hadjadj, Když je všechno na cestě ke zkáze/

KMirjam

Výborný, kuju moc!

Zobrazit 1 komentář »

Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem.

/Mich 6,8/

Napsat komentář »

Přejděme k sobě, k dnešní církvi. Můžeme se ptát: „Co nás sjednocuje? Na čem se zakládá naše jednota?“. Také my se lišíme svými názory, rozhodnutími a vnímavostí. Vždycky však existuje pokušení bránit taseným mečem vlastní ideje, o nichž se má za to, že jsou dobré pro všechny, a dohodnout se pouze s tím, kdo smýšlí stejně jako my. To je však víra k našemu obrazu a nikoli ta, kterou chce Duch. Pak by se mohlo mít za to, že nás sjednocuje to, co věříme, a tytéž praktiky, které jsme si osvojili. Existuje však něco mnohem víc: principem naší jednoty je Duch svatý. On nám především připomíná, že… Zobrazit více

Přejděme k sobě, k dnešní církvi. Můžeme se ptát: „Co nás sjednocuje? Na čem se zakládá naše jednota?“. Také my se lišíme svými názory, rozhodnutími a vnímavostí. Vždycky však existuje pokušení bránit taseným mečem vlastní ideje, o nichž se má za to, že jsou dobré pro všechny, a dohodnout se pouze s tím, kdo smýšlí stejně jako my. To je však víra k našemu obrazu a nikoli ta, kterou chce Duch. Pak by se mohlo mít za to, že nás sjednocuje to, co věříme, a tytéž praktiky, které jsme si osvojili. Existuje však něco mnohem víc: principem naší jednoty je Duch svatý. On nám především připomíná, že jsme milované Boží děti. V tom jsou si všichni rovní, ač rozmanití. Duch přichází mezi nás a mezi všechny naše rozmanitosti a ubohosti, aby nám sdělil, že máme jediného Pána, Ježíše, a jediného Otce, a proto jsme bratři a sestry! Odtud začněme, dívejme se na církev, jak ji vidí Duch, nikoli tento svět. Svět vidí pravici a levici, s tou či onou ideologií. Duch vidí, že patříme Otci a Ježíši. Svět vidí konzervativce a progresisty, Duch vidí Boží děti. Světský pohled vidí struktury, které je třeba zefektivnit; duchovní pohled vidí bratry a sestry žebronící o milosrdenství. Duch nás má rád a ví, kde je pro každého místo v rámci celku. Pro Něho nejsme konfety unášené větrem, nýbrž nenahraditelné kamínky Jeho mozaiky.

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31175

deFlegmatique

"Buď zdráv, ale nezpívej, vraždi, ale nepiš verše, otravuj, ale netanči, zapaluj, ale nehraj na loutnu..."

MirOr

Jak tě vidím já? A jak tě vidí Duch? Kdo tě vidí správně?

Zobrazit 2 komentáře »
– upraveno
Napsat komentář »

„Přijď, Ježíši, do mých obav a řekni mi také: buď dobré mysli! S Tebou, Pane, budeme zkoušeni, ale nikoli zmateni. A ať už v nás bude jakýkoli zármutek, budeme vnímat nezbytnost naděje, protože s Tebou kříž vede ke vzkříšení, protože jsi s námi v temnotě naší noci. Jsi jistotou v našich nejistotách, Slovem v našem mlčení, a nic nebude nám nikdy moci odcizit lásku, kterou k nám chováš.”

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30923

Napsat komentář »