S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Konference - František Sušil

sobota, 26. května 2018      10:00  do  17:00
Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Česká Republika
Antonínská 1
https://www.mska-akademie.cz/20180421-konference-frantisek-susil/
František Sušil konference vut Brno alumnát
všichni účastníci »

Moravsko-slezská křesťanská akademie z.s. a brněnské biskupství zvou na konferenci "František Sušil (1804-1868) a významní kolegové brněnského alumnátu v kulturním odkazu".

Přihlašování: 
mska@mska-akademie.cz

Informace:

SEKCE TEOLOGICKÁ:
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. - Trinitární teologie J. Pospíšila a jeho postoj k výzvám přírodních věd.
prof. Ladislav Tichý, Th.D. - Biblické dílo Františka Sušila.
Mgr. Ing. Jiří Janalík - Christologie v životě Františeka Sušila.

SEKCE HISTORICKÁ:
ThDr. PhDr. Hynek Šmerda, Ph.D. - Sušilovo dílo patristické a bohovědné.
Mgr. Bc. Veronika Řeháková - Matěj Procházka (1811-1889): život a dílo.

SEKCE LITERÁRNÍ A NÁRODOPISNÁ:
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. – Digitalizace časopisu Muzeum.
Mgr. Andrea Zobačová – František Sušil, jeho přátelé a Katolická jednota.

SEKCE KULTURNĚ HUDEBNÍ:
* Prezentace připravované výstavy Diecézního muzea – František Sušil – život a dílo. 
* Koncert k poctě Františka Sušila.

Záštitu převzali: Mons. Jan Graubner, arcibiskups olomoucký a metropolita moravský, PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury ČR, Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan cyrilometodějské teologické katolické fakulty UP Olomouc.Popis akce:
František Sušil (1804 – 1868) byl významnou osobností, která ovlivnila generaci katolické inteligence a duchovenstva, jež v průběhu 19. a 20. století utvářela vědomí národnosti, kultury, vědeckého poznání a národní tradice. V roce 2004 (200 let od narození) proběhly konference v Rousínově na Moravě, kde se Sušil narodil, které poukázaly na Sušilův význam pro moravské národní obrození v oblasti národních tradic a lidových písní. Konference byly zaměřeny etnograficky, hudebně a národopisně – příspěvky zajišťovali odborníci z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Záštitu nad touto akcí měl ministr kultury.

Konference v roce 2018 chce navázat na Rousínovskou konferenci a doplnit pohled na Františka Sušila a představit jej jako významného vědce a badatele na poli teologickém, literárním, historickém, kulturním a spirituálním. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat osobnost Sušila, ale také jeho následovníky (Sušilova družina), bohatou literární produkci a teologické poznání 19. století. Sušilova družina založila Katolickou jednotu s periodikem Hlas jednoty katolické pro víru, svobodu a mravní ušlechtilost a v roce 1850 vydavatelský spolek Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. Do této družiny patřili: Matěj Procházka (1811-1889); Beneš Metoděj Kulda (1820 – 1903); hrabě Bedřich Sylva Tarouca (1816 – 1881); Jan Evangelista Bílý (1819 – 1888); Ignác Wurm (1825 – 1911); Jan Soukop (1826 – 1892); Karel Šmídek (1818 – 1878); František X. Škorpík (1813 – 1890); František Dědek (1821 – 1874); Josef Těšík (1814 – 1880); František Poimon (1817 – 1880); Jan Fáborský (1818 – 1891); František Klinkáč (1831 – 1899). Obrovský vliv byl i mimo tuto družinu, především moravské národní obrození. 
Projekt je koncipován jako dvouletý, kdy v roce 2017 proběhla konference 210 výročí alumnátu v Brně, které předcházela digitalizace materiálů časopisu Muzeum. V roce 2018 se uskuteční vlastní konference spojená s doprovodnými programy a vydání publikovaného výstup z konference.

Význam pro veřejnost:
Význam této akce je především ve shromáždění pramenných materiálů a jejich digitalizaci, čímž se nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti umožní nahlédnout a případně pracovat s historickými materiály. Tyto materiály rozšiřují pohled na moravské národní obrození 19. století a následný vývoj, který vedl ke vzniku ČSR. Celá konference a také následná kolektivní monografie chce zdůraznit význam Sušila a jeho žáků na formování národního podvědomí a významu kulturních a historických tradic v životě a rozvoji národa i v jeho sebeuvědomění si a hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze rekonstruovat bohatou Sušilovu knihovnu a činnost kulturních moravských spolku 19. století, na které měl bezprostřední vliv.


Organizační zajištění konference:
Hlavní organizátoři – prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.; ThDr. Jiří Koníček, předseda MSKA, tel.: 603 283 277, konjir@seznam.cz 
Organizační pracovní skupina: Mgr. Lenka Klašková; Luděk Kroupa; Jaroslav Kašpar

Organizačními záležitostmi jsou pověřeni následující osoby:
- Luděk Kroupa, sekretář MSKA, tel.: 605 927 447, ludek.kroupa@gmail.com
Sekretariát MSKA v kanceláři Wurmova 11, 779 00 Olomouc pro komunikaci s přednášejícími a spolupracujícími organizacemi, bližší informace o akci.
- asistent MSKA Brno Jaroslav Kašpar, tel.: 704 185 007, xkaspar@seznam.cz 
kancelář MSKA Brno - Smetanova 11, pro organizační přípravy akce v Brně 
- Mgr. Lenka Klašková, tel.: 543 331 406, klaskova@biskupstvi.cz
pro zajištění doprovodných akcí.Bližší informace: 
www.mska-akademie.cz 
Přihlašování: 
mska@mska-akademie.cz

Plakát:
https://www.mska-akademie.cz/storage/prilohy/180526_konference_brno_plakat.pdf

abbe se chystá na akci Konference - František Sušil.
EvaHavlátová zvažuje, že pojede na akci Konference - František Sušil.