Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

IV. pražský vikariát

Lidé žijící v IV. pražský vikariát Více o společenství »

Lenka-SML se stala členkou společenství IV. pražský vikariát.
Sew

a když jsem u té encykliky, tak je zní cejtit postmoderna : helenismus (hlavně ten svéraznej logos) , pak trocha politky, sociologie a částečná ztráta paměti (své explicitní sociální učení církev přinesla asi 50 let po sociální demokracii a to ještě z počátku hodně ubohé) a frázovitost ( integrální rozvoj člověka, autentický rozvoj člověka se týká úplného celku lidské osoby ve všech jejích dimenzích,ústřední postavení lásky) až naprostá lyrická bezobsažnost ("Bez perspektivy života věčného zůstane lidský pokrok v tomto světě zbaven svého rozletu" ).

Johan Souhlas s frázovitostí, to je úlitba koncilním heslům a také mne to při čtení bolí.

Nesouhlas s tím, že sociální učení církve je ubohé.

Nesouhlas bezobsažností "perspektivy života věčného", to je strašně důležité dívat se na věci právě "sub specie aeternitatis"

Sew nevím, jestli je frázovitost důsledkem IIVK, protože i předtím někteří aktivnější papežové vydávali jednu encykliku za druhou o tom samém. Samotné dogmatické dokumenty II VK frázovité například moc nebyly. Někerá encyklika je prostě o nečem a něco řeší a některá je taková nasládlá vata, a tohle je bohužel ten druhý případ.

Netvrdím, že dnes jesociální učení ubohé. Z počátku ale bylo velice ubohé a také proto církvi ujel u dělnickkých profesí vlak a v progresivním městském prostředí neměla církev v této oblasti prakticky co nabídnout.

Bezobsažnost není v té perspektivě ale v celé větě. Copak potřebuji pro pokrok nějaký rozlet ? nejhorší je, že najít nějakou obsahovou větu je celkem oříšek. Přijde mi to, jako byl za úkol napsat nějakou seminárku, tak ji prostě napsal, hlavně ať už to má za sebou.

Daniel Zouhar Nejsou frázovité?
No, záleží na tom, co definujete pod pojmem fráze. Když si otevřete knihu Dokumenty Vatikánské koncilu, tak tam naleznete spoustu kontaktů na fráze, ze kterých jednotlivé pasáže vycházejí a mnohdy to jsou skoro citace těch určitých dokumentů a encyklik, které v konstitucích jsou. Stačí si otevřít Dei verbum, tam je toho plno. Skoro celá půlka je prošpikovaná citacemi, protože se opírá především o sv. Augustina, encykliku Providentissimus Deus Lva XIII. a ještě encykliku Pia XII., jejíž jméno mě momentálně vypadlo.

ViZ

Prosím, osobní věci si vyřizujte v osobních vzakzech. Děkuji

Honvéd

Bilbao: Také vám mohu citovat encykliky proti manželství katolíka s nevěřícím nebo jinověrcem.

A na tom je snad něco divného?????

Takové manželství je neplatné, je možné ho uzavírat pouze s biskupskou dispensí od překážky mixta religio resp. disparitatis cultus....
Druhá věc je, že takové dispense se dnes udělují naprosro formálně a automaticky....

Bilbao

Nemusí odvolávat encykliky ale názory v nich obsažené. Myslím, že když si webu projedete, jen některé
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Encykliky
zjistíte, co všechno papežové zavrhovali a jak se z toho teď vylhávame. Například, že díky křestanům se zrušilo otroctví, že je Mit brennender Sorge proti nacismu a přitom neměl odvahu narozdíl od encyklik proti zednářům, židům a komunistům "prý ze strategických důvodů" je jmenovat). O zavedení a následné zrušení akomodace učení v Japonsku, Číně a Indii ani nemluvě. Je těžké si přiznat, že evangelium v našem pojetí nebylo zajímavé pro… Zobrazit více

Nemusí odvolávat encykliky ale názory v nich obsažené. Myslím, že když si webu projedete, jen některé
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Encykliky
zjistíte, co všechno papežové zavrhovali a jak se z toho teď vylhávame. Například, že díky křestanům se zrušilo otroctví, že je Mit brennender Sorge proti nacismu a přitom neměl odvahu narozdíl od encyklik proti zednářům, židům a komunistům "prý ze strategických důvodů" je jmenovat). O zavedení a následné zrušení akomodace učení v Japonsku, Číně a Indii ani nemluvě. Je těžké si přiznat, že evangelium v našem pojetí nebylo zajímavé pro vyspělé civilizace, ale jen pro primitivní knemy Germánů, Slovanů nebo Franků atp. a i těm jsme to zprvu vnutili. Také vám mohu citovat encykliky proti manželství katolíka s nevěřícím nebo jinověrcem. Také bychom se mohli bavit o toleranci muslimské vlády ve Španělsku a netoleranci následné křesťanské vlády, které je omlouvané tím, že nešlo o církevní ale státní inkvizici. :-)

Ale k věci : vy si opravdu myslíte, že papež někdy něco excatedra vyhláší, co bude v rozporu s protestantskou částí, např. další mariánská dogmata, na které nekatolická část církve nikdy nepřistoupí ? Pokud ano, pls. zdůvodněte.


Johan "Také vám mohu citovat encykliky proti manželství katolíka s nevěřícím nebo jinověrcem"

Citovat nic nemůžete. Ale - světe div se - skutečnost, že si katolík může vzít jen katolíka stejně jako to, že od rozdílu kultu je třeba dispense, je stále stejná. Od dob apoštola Pavla.

Ale stejně mi to nedá: OCITUJTE TY ENCYKLIKY, PROSÍM!

Honvéd

A což takhle zrušit onen pamflet Dignitatis humanae, který je v rozporu s předchozími papežskými odsouzeními nebezpečného a bludného učení o tzv. náboženské svobodě?

ViZ A co takhle nic nerušit a naučit se žít v živém společenství jedné, svaté, všeobecné apoštolské Církve Kristovy?

Bilbao

Milý Johane,

patrně jsi argumentačně poněkud zaostalý a slepě důvěřuješ důkazu kruhem "Copak někdo může patřit do Církve a neuznávat, co Církev závazně k věření předkládá. " Ad absurdum vylučuješ z církve již zemřelé křesťany, které nemohli uvěřit později vyhlášenému dogmatu (to jest změny dané vývojem tradice).

Copak tím, že do církve patří i jiné denominace, nechápeš, že se sama církev mění ? Možná se ti to nelíbí, ale žádné další mariánské dogma církev už nevhlásí, jinak by musela odvolat ty 4 konstituce z IIVK.
Maximálně tak papež odvolá některé encykliky svých předchůdců, např.… Zobrazit více

Milý Johane,

patrně jsi argumentačně poněkud zaostalý a slepě důvěřuješ důkazu kruhem "Copak někdo může patřit do Církve a neuznávat, co Církev závazně k věření předkládá. " Ad absurdum vylučuješ z církve již zemřelé křesťany, které nemohli uvěřit později vyhlášenému dogmatu (to jest změny dané vývojem tradice).

Copak tím, že do církve patří i jiné denominace, nechápeš, že se sama církev mění ? Možná se ti to nelíbí, ale žádné další mariánské dogma církev už nevhlásí, jinak by musela odvolat ty 4 konstituce z IIVK.
Maximálně tak papež odvolá některé encykliky svých předchůdců, např. ty pamflety, které náboženskou svobodu považovaly za blud a jsou v rozporu s Dignitatis humanae z roku 1965 nebo zruší některé klebtby jako Jan XXIII.

Johan Co je podle vás láska?

Mám-li ji pojmově vymezit, pak zcela obecně je to zaměřonost k něčemu, co je žádoucí, k něčemu dobrému. A pak tu máme ta rozlišení (láska vzestupná, sestupná, nadpřirozená).

Sew proč bychom měli definovat lásku obecně jako pojem? Já bych ji nechal být, ať si ji každý rozlišuje, rozpoznává, jinak se po nastolení nějaké definice dostaneme do jejich limitů a budeme z definice vyvozovat, co láska není, i když budeme cítit opak.

Bilbao

V době husictví šlo o primárně o víru, a to i u Žižky v té nejfundamentálnější rovině. Kdyby šlo o majetek, tak by jim nevadili adamité atp. To je až bolševická představa materializovaného člověka.

Ohledně neomylnosti papeže je to složitější, viz. spor montanistů z Francii, kteří tvrdili, že je neomylný ve všem a německý teologů, kteří tvrdili přesný opak v době před 1VK a třetí skupina, která sice nějakou neomylnost předpokládala, ale považovala za nesmyslné ji písemně deklarovat. Doporučuji také si něco přečíst o neomylnosti církve a koncilů a sporech s tím spojených.

A není hříchem… Zobrazit více

V době husictví šlo o primárně o víru, a to i u Žižky v té nejfundamentálnější rovině. Kdyby šlo o majetek, tak by jim nevadili adamité atp. To je až bolševická představa materializovaného člověka.

Ohledně neomylnosti papeže je to složitější, viz. spor montanistů z Francii, kteří tvrdili, že je neomylný ve všem a německý teologů, kteří tvrdili přesný opak v době před 1VK a třetí skupina, která sice nějakou neomylnost předpokládala, ale považovala za nesmyslné ji písemně deklarovat. Doporučuji také si něco přečíst o neomylnosti církve a koncilů a sporech s tím spojených.

A není hříchem nevěřit v něco, pokud nejsi danou věc schopen pochopit. Prostě pokud si myslíš, že papeži neomylní i vě věcech mravů a víry byli, tak se nic neděje. Apoštolům to také s tou pravdou a morálkou moc zprvu nešlo.

Druhá možnost, jak se s tím vyrovnat, je si představit, co se stane, pokud omylný je. Dvě poslední mariánská dogmata snad překousneš a žádné další v dohledné době nebude, protože do církve patří podle vyjádření 2VK i protestanté a ti nic takového nepovolí a ani ta stará dogmata neuznávají.

Johan Co to je? Nemohu věřit svým očím!

"A není hříchem nevěřit v něco, pokud nejsi danou věc schopen pochopit."

Víte, slečno, o některých dogmatech Církev dokonce prohlašuje, že jsou tajemstvím, tedy, že jsou nepochopitelná, přesto je v ně naprosto nezbytné věřit.

"Dvě poslední mariánská dogmata snad překousneš a žádné další v dohledné době nebude, protože do církve patří podle vyjádření 2VK i protestanté a ti nic takového nepovolí a ani ta stará dogmata neuznávají. "

Tohle vám řekl kdo? Nejspíš nějaký duch, ne? Nejspíše duch koncilu.

Protestanté do Církve samozřejmě NEPATŘÍ, a to podle všech koncilů včetně toho druhého vatikánského. Copak někdo může patřit do Církve a neuznávat, co Církev závazně k věření předkládá. Protestanté tedy nebudou nic povolovat ani zakazovat. Jediné, co mohou je odmítnout své bludy a připojit se ke Katolické církvi.

Archyl

Ještě sem nezažil nikoho,kdo by se nespletl.Vy ano? X:)

Papo Otázka za katolický tábor: a kolik lidí vedených Duchem svatým znáš?

Arius

Asi nemá cenu to dál řešit, prostě máte jinej pohled na věc.
Vidět vrchol katolické církve v 12-16. století může jen šílenec. Hmm....když si vezmeme, jak tehdejší církev vypadala. Proč to asi začalo schizmatem a pak pokračovalo reformací?

Spousta křížových výprav, vypořádávání se s heretiky, fungování inkvizice, procesy s čarodějnicemi váž bezva Ghislileri coby inkvizitor, tridentskej koncil, kterej udržel katolickou církev ve středověku až do druhého vatikánu...no, mohl bych pokračovat ještě několik hodin, ale na to nemám ani čas ani chuť.
Na ŘKC té doby nevidím N I C dobrého.
Jak… Zobrazit více

Asi nemá cenu to dál řešit, prostě máte jinej pohled na věc.
Vidět vrchol katolické církve v 12-16. století může jen šílenec. Hmm....když si vezmeme, jak tehdejší církev vypadala. Proč to asi začalo schizmatem a pak pokračovalo reformací?

Spousta křížových výprav, vypořádávání se s heretiky, fungování inkvizice, procesy s čarodějnicemi váž bezva Ghislileri coby inkvizitor, tridentskej koncil, kterej udržel katolickou církev ve středověku až do druhého vatikánu...no, mohl bych pokračovat ještě několik hodin, ale na to nemám ani čas ani chuť.
Na ŘKC té doby nevidím N I C dobrého.
Jak můžete vidět naději pro církve a křesťanství propagací něčeho takového? A snahou o návrat... Je to jako když "skalní" stalinista, kterému je 20 tvrdí, že nejdál se dostanem třídnim bojem a KLDR je náš vzor :-/
Naděje je v lidech, kteří umí naslouchat a diskutovat, které byste tu vy nejraději zase upalovali (nebo minimálně exkomunikovali, pokud jsou z vašich řad). Sundejte si konečně klapky z očí, hrábněte do svědomí a podívejte se z okna na ulici......a uvidíte, jak vypadá reálnej svět...Pak možná snáz pochopíte, co skutečně potřebuje.
Howg, konec diskuze... To nemá cenu.
Jinak, Ciniku...zaregistroval jsem i vaší "tvorbu" na wikipedii. Opravdu...pěkné :-b

Guidonis Ja se o cirkevni historii zajima, psal jsem i sem,takze muzeme pokracovat.Jinak muj nejoblibenejsi svetec je prave Antonio Ghislieri-Sv. Pius V., dale Sv. Dominik, Sv. Petr z Verony, Petr Arbuez. Dale si velmi vazim Bernarga Guie, Nicolau Eymericka, Ximeneze de Cisneroz..a mohu pokracovat dale.
Ano, predevsim si vazim Otcu Inkvisitoru. Proto Cirkev XX.stoleti mi moc nezajima. Je to upadek, az na cestne vyjimky jako byl kard. Ottaviani, cí mons. Lefebvre.

Guidonis

To ze i papez se muze mylit dokazala stredecni volba biskupa Teemu Sippo do dieceze Helsinki. Vetsiho modernistu uz vybrat ani nemohl.
Vy mate alespon pravoslavne biskupy jak napr. Baxanta,ale my nemame jineho nez tohoto modernistu, vedouciho ekumenicke rady, ktery se omlouva za Cirkev, spini historii Cirkve, a bratri se s heretiky.
Cirkev ve Finskiu upada, vericich katoliku mame jen okolo 10 000 a samio konvertite kteri Sv. Tradici ani neznaji. Jsem zdesen volbou biskupa.

Arius Že by se tady mýlil? Mě přijde, že zrovna tady se teda trefil...Moc o Teemu Sippovi nevím, ale Finsko potřebuje liberály. Zvlášť tamní katolíci. Stala by se z nich bezvýznamná uzavřená sekta, kdyby tam byl nějakej konzervativec, neschopnej dialogu. Hm, stačí už ti bigotní luteráni, co tam jsou.
Přijde mi nelogický se děsit modernistickýho biskupa. Protože přesně takový jsou potřeba, aby se to v ŘKC pohnulo někam dál. Snad je to znamení toho, že po staletích praskaj ledy.

Guidonis Teemu Sippo je vedoucim ekumenicke rady,a luterani si od neho prave slibuji.
A chteji jiz po nem aby se diskutovalo o sveceni zen, aby zakazal Tridenstkou Msi, aby i luterani mohl k prijimani,aby ministrantky byly bezne zeny,a hlavne ekumenu a zase ekumenu.
To, jak se to provadi ale neni spravne. Ekumena by mela byt privedeni zbloudilocu k prave Cirkvi katolicke. A
to Teemu Sippo nedela.
Jen slouzi ty "ekumenicke modlosluzby". Trident se slouzi jen v Helsinkach a Tampere, i kdyz Finsko je obrovska zeme, z Helsinek do Utsjoki je 1600km.
Pocet obyvatel vsak nizky a tak mame jen jednu diecezi v Helsinkach.

Arius :-) tomu už se musim smát...
"Přivedení zbloudilců k pravé církvi katolické?"
Ekumena a zase ekumena...to je pro křesťanství do budoucna jediná šance. Je mi líto, že to nevidíte. Proč by se někdo, kdo se kdysi od ŘKC odtrhnul z jistých důvodů, jako třeba pro ten, že bylo neslučitelné s jeho vírou být nadále v té církvi, by se do ní opět navracel, když minimálně vy jste příkladem toho, že se nic nezměnilo?Tridentská liturgie?OMG

Ale Teemu Sippo mi začíná být hodně sympatický, někoho takového bychom do čech taky potřebovali jako sůl.

Guidonis Biskup, ktereho kazani a uceni se neslucuje s ucenim Cirkve svate, vede lid k apostasi. O to je to horsi ze se jedna o konvertity, kteri poradny Tridenstky katechismus ani neznaji,ale doporucuje se jim ten ekumenicky.
Ekumena mozna neni, pouze navrat do luna Cirkve.
A Tridenstka liturgie je ta prava, katolicka. Z liturgie zvana NOM je vystrihano hodne, napr. stupnovane modlitby.
Za Cirkev by se katolici nemeli omlouvat, naopak byt hrdi na nasi historii a zlate casy v dobe od 12.stolet-do 16.stoleti. A meli by jsme byt hrdi na nase vynikajici cirkevni Otce, jakym byla npr. Sv. PiusV.(Antonio Ghislieri)

Cinik Aby českou katolickou církev dorazil? 8-p