Guidonis

Guidonis / Inger Guidoni / 48 let

Říkají o něm

Rendolf říká o něm:
Přidávám si tě brachu mezi své přátele. Velký bojovník s bludem a brilantní historik, je čest tě mít mezi přáteli.