Andrea Hýblová (Neposeda)

Jak jako "se neudržuje"?! Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. (Z evangelia 2. neděle adventní ) ---> Takže žádný výmluvy. Cesta je připravena, udržovat je třeba své srdce.

Komentáře

JiKu

Cestu je potřeba udržovat!

Jak by asi vypadala, kdyby, ač vyrovnána před 2000 lety, ji nikdo neudržoval.

Zda po ní někdo půjde nebo nepůjde e jeho věc a jeho odpovědnost. Ale ta cesta je takové společnbé vlastnictví, tu jsme povinni udržovat všichni.

Aby to nakonec nebyla "cesta na vlastní nebezpečí".

Zobrazit 1 komentář »

Podrobnosti