Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Hradec nad Svitavou, Křešice a olomouckou arcidiecézi

Vojtěch Hýbl (VVRH)

O 2. neděli postní v letošním cyklu B se četl tento příběh podle evangelisty Marka. Zaujal mě jeho konec: Oni mezi sebou uvažovali, co to znamená vstát z mrtvých.

Co znamená pro mě Ježíšovo proměnění na Hoře?

Byl jsem tam, je to nádherné místo s velikým rozhledem. Jak krásné bylo, když jsme právě tam na venkovním oltáři měli mši svatou a když jsem byl jako při většině mší svatých tak blízko oltáře.

Je to veliká věc být tak blízko Ježíši, vidět jeho proměnění.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento desátek se zrovna modlím.

Zobrazit 3 komentáře »

Podrobnosti

Aby náš život byl svědectvím, že nás Pán Ježíš skutečně proměnil a proměňuje ke své podobě.

Přidalo společenství Antiošácký růženec