Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Loučka, za farní komunitu v Drahotuších a Litoměřickou diecézi

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento desátek se zrovna modlím.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Desátek o Ustanovení Eucharistie zrovna na Zelený čtvrtek po mši sv. Missa Chrismatis a v den 10. výročí + papeže sv. Jana Pavla II., který v roce 2002 ustanovil právě těchto 5 desátků růžence světla, jimiž vrcholí právě toto tajemství, tajemství tak veliké. Právě v tyto dny máme velikou možnost, zvláště ministranti slavit ty nejdůležitější dny naší spásy. Ježíš se nám dává za pokrm! On sám povzbuzuje naši víru, je v nás živě přítomný a po sv. přijímání se stáváme živou monstrancí, která ukazuje na Krista. Kéž by Kristus v nás byl stále živý. Kéž by lidé poznali, že rozdáváme Lásku Kristovu. Otec biskup Josef dnes také připomněl tu nejintimnější chvíli, kdy při sv. přijímání přijímáme samotného Krista a kdy je On živý v nás, máme toho nejvzácnějšího hosta.

Zobrazit 3 komentáře »

Podrobnosti

Ať Pán rozmnoží naši úctu k Nejsvětější svátosti oltářní; ať si také vážíme mše svaté a kněží jakožto Božích darů na cestě k naší spáse.

Přidalo společenství Antiošácký růženec