Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Potštát, Olšany a za hlasatele evangelia, nepřátele evangelia a pronásledované křesťany

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento desátek se zrovna modlím.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ježíš hlásal evangelium a vyzýval k pokání. Brzy nastává Popeleční středa a čas postu. Když budeme dostávat popelec, tak jedna z možností, co nám kněz řekne při udělování popelce je "Čiň pokání a věř evangeliu!" Je to výzva k procesu, který musí nutně začít ode mě, já se mám obrátit ke Kristu, abych mohl pomoci bližnímu obrátit se stejným směrem - jít za Kristem a učit se jeho lásce.

https://antiochia.signaly.cz/1502/hlasat-evangelium-v-chudobe

Vojtěch Hýbl (VVRH)

11.10. jsem si udělal růžencový den, tedy 1. neděli po památce Panny Marie růžencové. Dnes, kdy církev v Česku může slavit sv. Radima, a já ho slavím jako svého biřmovacího patrona, se budu modlit toto evangelizační tajemství - tedy hlásání evangelia a výzvu k pokání. Zítra je den, kdy se zvykle modlí růženec bolestný a ve středu zase slavný a ve čtvrtek, kdy se modlívají tajemství světla bych se podíval na horu Tábor a v pátek bych vyvrcholil tajemství růžence světla, to už budeme za polovinou měsíce. V sobotu bych napočal růženec bolestný a misijní neděli věnoval slavnému růženci. To je tedy plán modlitby na následující dny. Zatím se mi ho daří držet.

Zobrazit 4 komentáře »

Podrobnosti

Abychom uměli ve správný čas a správným způsobem o Božím království mluvit.

Přidalo společenství Antiošácký růženec