Dnešní signální setkání v Praze s @gldkslfmsd, @eremit, @dobryczlovek, @jordanna a @vacekvaclav. Prostředí skvělé! Bavili jsme se o duchovním zaměření signálů, neuronových sítích, které by nám mohli vyřešit výběr z blogů, VKH ČR a jejich propagaci, návštěvnosti, UI, akcích na Signálech, soukromých životech atd. Video záznam není. Možná z toho vypadne nový programátor pro Signály:) Díky za plodný čas a povzbuzení.