Diskuzní společenství Aký je tvoj vzťah k Panne Márii?

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Jak rozumíte dogmatu - "Od Mariina nanebevzetí se bez její aktuální přímluvy neuděluje lidem žádná milost."
???

ponda

Pro jistotu jsem se podíval do Katechismu katolické církve - termín Maria – nanebevzetí. Nic takového nebo této větě blízkého jsem nenašel. Když jsem se podíval na Váš odkaz na Vendee tato věta je uvedena pod písmenem E- sententia pia et probabilis (věta zbožná a pravděpodobná). Toto není článek víry, tomuto nemusím věřit. Dále písmena
D - Sententia fidei proximae – věta víře blízká
C - sententia communes - věta společná ( více lidí se na ní shodlo)
B – sententia certae – věta jistá
A – de fide – z víry
Pokud chci být katolíkem musím !!! věřit článkům pod písmenem A to jsou skutečná a pravá dogmata – články víry. Pokud jim nevěřím stavím se mimo církev. Čím nižší písmeno, tím je závažnost i závaznost příslušného tvrzení nižší.
Tož tak

Karel-čtvrtý

ponda - Děkuji.

Zobrazit 11 komentářů »