Církev tvoříme my a každý jsme jedinečný. Jak to vidíš ty?

JiKu
JiKu
Systém pokládáte za nějakou ontologickou kategorii?
To by ovšem bylo zavádějící.
Systém je kategorie gnoseologická.
spitfire
spitfire
"Ale pozor na osten pýchy a přílišného důrazu na individualitu a individualismus"

To u individualismu nehrozí. I když se používá koncovka ismus není individualismus ideologie.
Kilián
Kilián
JiKu: Systém jsem použil jako atribut, tedy vlastnost, projev specifického stavu jsoucnosti určitých nenahodilých struktur. Jistě by šlo použít i neřecké slovo řád ve více méně stejném slova smyslu.

spitfire: Individualismus je ideologií, alespoň tak jak s ní pracují příznivci nekřesťanských spiritualit a na mnoze moderní světská společnost. A tuto mojí větu je třeba interpretovat v kontextu předchozích odstavců, kde individualitu vymezuji proti identitě.
spitfire
spitfire
Jak pracuje moderní světská společnost s pojetím člověka jako individuality, že je z toho ideologie?
Kilián
Kilián
Spitfire: Dovolte mi začít u asi poněkud jednoduché definice (převzaté z wiki): "Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny." Můžeme se bavit o tom, že názory, které denně buď přímo vyslovené, nebo v pozadí přítomné, slýcháme z medií, ale i od spousty "spirituálně" založených více, či méně agnostiků, ale i různých odborníků mnoha odvětví nejsou příliš propracované, neboť s nimi není zacházeno konsistentně, ale důraz na vlastní ego, vlastní prožitek, vlastní na autoritách zcela nezávislý vztah k transcendentnu, či jen prostému životu, vlastní existenci je hybnou sílou současné společnosti (latentně přítomné v listině lidských práv a svobod, "právu ženy na potrat" atp.), ale právě v jejich inkonzistenci lze spatřovat konzistetní uplatňování této ideologie (dokonce na vlastní názory, které posléze při důkladné analýze si mnohdy protiřečí, například právo dítěte na život). V současné společnosti se obvykle zbytečně zdůrazňuje "blaho" jedince tj. individua. Jedinec není společenský problém, jedinec se o své blaho má umět postarat sám v rámci společnosti, tj. v rámci celku.

Ano, možná označovat individualismus za ideologii není zcela oprávněné, možná přiléhavější by bylo ji vnímat jako latentní ideologii, protože se zatím nikdo neodhodlal ji důkladně propracovat (pak by stála proti sobě samé a nebyla ba založena na individuálním přístupu). Viděl jste někdy nějakou knihu, a že jich je na trhu dost, věnovanou osobnímu rozvoji, metodice úspěchu atp.?

Ostatně má dichotomie mezi individualitou a individualismem, nebyla založena na zdůraznění její ideologičnosti, spíš jsem ji prve použil k odlišení mezi tím, jak pracuji s pojmem individualita (bytnost jedince spojená se snahou o realizaci osobních sobeckých přání) a různými společenskými směry a tendencemi které lze zastřešit pojmem individualismus (coby způsoby uvažování individualitu zdůrazňující). Jelikož však tato problematika nebyla předmětem diskuze ponechal jsem jí stranou a příliš jsem se o ni nezajímal. Šlo mi o odlišení /identity/, /individuality/ coby dvěma rozpory v každém jednotlivci a pak o /individualismu/ jako všeobecného pojmu na /individualitě/ de facto nezávislou problematikou.
_ ___ _
Uf. Právě si připadám jako tisíckrát větší intoš, než ve skutečnosti jsem, a všem se omlouvám, že jsem své myšlenky nedokázal obhájit lépe srozumitelnou formou. Věcné chyby jsou nevyhnutelně možné, případně se za ně omlouvám, ale na podstatě mého názoru na církev se tím prozatím nic nemění a ještě jednou bych rád zdůraznil, že se jedná jen o můj, poněkud nefundovaný, ačkoli fundovaně se tvářící osobní (tudíž individuální) pohled (založený sice na několika různých pramenech, ale v pramenech samotných v této podobě a s těmito důrazy nevyjádřený).
KateřinaV
KateřinaV
Církev je společenství Mezi Bohem a námi křesťany 🤗jsme stvoření pro lásku protože bůh to chtěl zemřel proto aby jsme měli život věčný on je láska
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Jedno tělo jeden duch.... zde je jasné, že je vše z jednoho ducha (Svatého) tento duch pak tvoří jedno tělo...které má mnoho údů...tedy jeden duch a mnoho duší. Každý je jedinečný obraz.
  • 1
  • 2