Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Kilián

Kilián / Petr Kilián Kvapil

Svobodný
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián komentoval diskuzní vlákno Homosexualita.
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián komentoval odkaz uživatele JiKu.
Kilián komentoval anketa na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián

Mrtvý hříchem

Kilián

Jde život za mrtvým a říká: "Vstaň!Já zbavuji tě včechněch hříchů tvých.Jsi malátný. Jak bledou ty máš skráň!Sám sebou posilním tě. No tak -ZDVIH! Tvé místo zastanu, ty mé, i líp'.Tak kráčej cestou mou, ty, prostý vin.Až v tmách se octneš, jež bys…

Kilián komentoval anketa na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián

Je v srdci Písně písní
Láska=Kristus a my s ní.

Kilián

Chci přidržet se blíže,
můj Kriste, Tvého kříže,
však rány Tvé mě lekají,
můj Pane, Proč se nekaji?
_ ___ _

Buď bohabojné srdce mé,
vždyť vím, že nejsi z kamene,
jsi lásky žalem zkroušené,
až pukneš: Znovu vstaneme.

Kilián

Byla obloha stejné modři před nanebevzetím Panny Marie?

Kilián komentoval článek Michelangelův sonet.
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián

Všem, komu jsem chyběl, se omlouvám za delší nepřítomnost, ale měl jsem moc práce, školy i dalších povinností.

Kilián komentoval článek Retardace.
Kilián komentoval článek Diskuse.
Kilián

Retardace

Kilián

V souvyslosti s mým oscilováním mezi tím, že jsem moderní člověk, syn své moderní doby a mojí vlastní inklinací ke středověkým způsobům uvažování a tudíž i jisté míře tradicionalismu nalezl jsem termín pro to, co oba tyto směry spojuje a přitom je…

JiKu Když jsem byl mladej, psával jsem články podobné, jako tenhle.

Jenže časem (léty psaní takových článků!) mi došlo, že je to jen jinými slovy řečená myšlenka "jak by byl svět krásný, kdyby byli všichni takoví, jakým jsem já!" Nebo jinak "někdo řeže málo, někdo řeže moc. Já bych věděl, jak řezat. Proč se mě na to nikdo neptá?"

Což je směšné.

Obraz církve či společnosti jako stromu má tu nevýhodu, že potřebuje právě toho sadaře. Který je buď moudrý (to jsem já), nebo pošetilý (všichni tradicionalisti a modernisti).

Ne. Jsou lepší obrazy.

Kilián Ale já se za sadaře nepokládám. Já se pokládám za naroubovaný lísteček.

maxmilianrex Myslím, že byste měl používat jasnější pojmy, neboť modernismus je blud jasně odsouzený nejen svatořečeným papežem Piem X. v této encyklice https://cs.wikipedia.org/wiki/Pascendi_Dominici_gregis
A u tradicionalismu není vůbec jasné co tím myslíte. Vaše věta o lpění na dávno uschlých a neplodných větvích nic nevysvětluje, protože nepíšete co těmi větvemi myslíte.
Mezi tradičními se pohybuji poměrně často a rozhodně jejich růst a ovoce vypadá jinak, než uschlá větev.

Kilián maxmilianrex: přesně o to mi šlo, upozornit na to, že se nejedná o uschlé větve, ale naopak o plné života.
Jistě, termíny tradicionalismus a modernismus jsem použil v jejich všeobecném, nikoli odborném významu.
Šlo mi o příměr, nikoli vymezení. Šlo mi o nabídnutí perspektivy, nikoli o obhajobu či útok.

JiKu: tamquam lignum quod plantatum est secundum decursus aquarum.
Není snad i toto obraz Krista, církve, věřícího? A není snad ona "třenice" mezi tradicí a inovací oním prouděním vod?

Kilián komentoval status uživatele JiKu.
Kilián

Diskuse

Kilián

Dovolte mi se zamyslet nad tím, co je to vlastně diskuse.Dle mého názoru, je nezbytně důležité si před započetím jakéhokoli diskursu vyjasnit tuto problematiku, aby nedošlo k zbytečným nedozuměním způsobených odlišnými postoji k této otázce. Diskuse…

RomanS A o čem chcete diskutovat, chcete-li? :-)

Jinak diskuse na signálech probíhají, ale nikoli v sekci Diskuze, ale pod jednotlivými články.

JiKu Diskuse je kočkopes.
Máme dvě krajní polohy. Jednou z nich je disputace. Tam se obhajují názory a argumentuje se podle přísných pravidel. Je to dřina. Druhou krajní polohou je dialog, což je forma, kde se střídají role mluvčího (píšícího) a naslouchajícího (čtoucího).
Diskuse je kočkopes, kde se mísí prvky obojího.

Kilián RomanS: Co třeba o důležitosti opětovného zavedení sedmi svobodných umění?
JiKu: A když už jsme u té disputace a sedmi svobodných uměních, co takhle dialektika a rétorika?
Ostatně všimli jste si jak malá pozornost se dnes věnuje právě základnímu triviu (zatímco kvadrivium se zmohlo na samostatné obory, či přímo fakulty)?
_
P.S.: Triviem nemyslím čtení, psaní, počítání (jak rádi říkají dějepisáři při výkladu o povinné školní docházce zavedené Marií Terazií), nýbrž gramatiku, rétoriku a dialektiku.

JiKu A já myslel, že myslíte http://www.revuetrivium.cz :-)

RomanS Nó, tak tomu nerozumím a ani mě to nezajímá :-)

Kilián komentoval diskuzní vlákno "Mezicírkevní/mezináboženská migrace".
Kilián komentoval článek Tradicionalisté umějí být nepříjemní, ale....
Kilián komentoval status uživatele JiKu.
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián komentoval příspěvek na stránce společenství Létající hospoda.
Kilián

Legenda

Kilián

Kilián

Jelikož nejsem v žádném klubu nezbývá mi než napsat sem.

Několikrát jsem se se svým starším kolegou (eklektikem nekřesťanem) dohadoval o autenticitě Písma (rsp. několikrát ji zpochybnil) a právě při pročítání Fortunatiova výkladu, rsp. úvodního komentáře překladatele do angličtiny, jsem si uvědomil důkaz o jeho autenticitě, existence komentářů ji dokazuje sama o sobě, kdyby šlo slovo písma "libovolně zmanipulovat" pak by komentáře, výklady a další sekundární literatura přeci pozbývala smyslu. Prostě by se to celé revidovalo, přepsalo a basta, ale to se nedělo! Nedělo!

Škoda, že je to… Zobrazit více

Jelikož nejsem v žádném klubu nezbývá mi než napsat sem.

Několikrát jsem se se svým starším kolegou (eklektikem nekřesťanem) dohadoval o autenticitě Písma (rsp. několikrát ji zpochybnil) a právě při pročítání Fortunatiova výkladu, rsp. úvodního komentáře překladatele do angličtiny, jsem si uvědomil důkaz o jeho autenticitě, existence komentářů ji dokazuje sama o sobě, kdyby šlo slovo písma "libovolně zmanipulovat" pak by komentáře, výklady a další sekundární literatura přeci pozbývala smyslu. Prostě by se to celé revidovalo, přepsalo a basta, ale to se nedělo! Nedělo!

Škoda, že je to argument na který nepřistoupí. (Protože bude tvrdit, že Kristus byl něco jako jogín a učil něčemu jinému než bylo zapsáno a to, že se pak komentovaly tyto již "překroucené" zprávy to nevyvrací).

Kilián

Poslední jednorožec! Poslední jednorožec, proč ze všech knih jsem sáhl zrovna po ní? Ach jaká krásná smutná v ní dlí paní, v té poslední lani s jedním rohem! Proč každou stránkou musím dát jí sbohem? Proč každá kniha sebe lepší, jen hlubší smutek střídá s falší.