"Je Kristus rozdelený"?

Oponent
Oponent
Hádam všetci si uvedomujeme, že kresťanský dom je rozdelený a aj keď každý držíme tú istú Bibliu v ruke, aj tak si ju každý vykladá rôzne a potom aj rôzne konáme. A svet nie je len u kresťanov rozdelený, .... ale všeobecne u všetkých ctiteľov Boha, aj u nekresťanských náboženstiev. A tým sa ešte zväčšuje dané rozdelenie a z toho plynúce problémy!
Chcel to tak Boh? Nenabáda nás ON vo svojom Slove o úplne niečom inom?
1 Kor.1,10 .... " Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku".
Deje sa ale tak v rôznych súperiacich a rozdelených, kresťanských cirkvách? Určite nie!
A schvaľuje Boh takéto rozdelené kresťanstvo? Hlavne ak vieme, čo si on želal? Koľkokrát Písmo zdôrazňuje "jednotu zmýšľania", ...... "rovnakú myseľ", ..... "rovnakú lásku", ..... "pokoj medzi kresťanmi", .....a podobne???
/1 Petra 3,8 ., Fil.2,1-4 ., 2 Kor.13,11 ., Rim.15,5-6., Žalm 133,1/
Bude raz Boží ľud jednotný? Čo nám napovedajú dané slová: "On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý." Mat.24,31 ....??? /Mich.2,12/
Deje sa tak už dnes, alebo to ešte len príde? /Mat.24,14., Ef.1,9-10/
Alebo čo znamenajú pre "Boží ľud" dané slová? ""Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán". Zjav.18,4.
Kto, alebo čo je ten "Veľký Babylon"? Odkiaľ to "Boží ľud" má vyjsť? Vie "Boží ľud", kto sa skrýva za týmto menom?
A poslúchne "Boží ľud" túto výzvu svojho Boha?
Alebo je to nepodstatné? Môžme ignorovať Božie výstrahy a nič sa nám aj tak nestane? Je poslušnosť Bohu a jeho varovaniu , prejavom našej lásky k nemu? A chceme prežiť a tešiť sa z pekných, Božích sľubov?
Alebo,..... čo sa stalo v minulosti tým, ktorý neuposlúchli Božie pokyny?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpovede s biblickou podporou môžme nájsť aj tu: https://milano.blog.pravda.sk/2020/02/15/vyjdi-moj-lud-z-velkeho-babylonu-ide-vam-o-zivot-ale-kto-to-je/
TO JE NÁDHERNÉ :-)
jk-s
jk-s
"Chcel to tak Boh? Nenabáda nás ON vo svojom Slove o úplne niečom inom?"

Takzvané boží slovo je tak zmatené, že zodpovědnost za nejednotnost věřících nese autor těch textů, ať už je to kdokoliv.


"Takzvané boží slovo je tak zmatené, že zodpovědnost za nejednotnost věřících nese autor těch textů, ať už je to kdokoliv."
S tím nemohu souhlasit.

Komentář upraven .

jk-s
jk-s
To nevadí :-)
:-)
ponda
ponda
Proč s tím nemůžete souhlasit?
Oponent
Oponent
Ak človek uvažuje len ako pragmatik, tak je nevyhnutný predpoklad, že ak je nejaký Boh,..... Stvoriteľ,....Zdroj života,....Prvotná príčina,..... tak nevyhnutne musí byť dokonalý a to absolútne. Neviem si predstaviť , že by za harmonickým vesmírom/aj keď ako ľudia sme toho veľa narušili/, stál niekto nedokonalý. Tiež si neviem dobre predstaviť, že by nám Boh dal svoje Slovo, Bibliu /návod na život/, a potom dovolil aby sa táto jedinečná kniha stala zmätočnou, alebo aby sa nejak porušila, či už zásahom človeka, alebo nejak inak! Biblia píše o Bohu, že je "dokonalá jeho činnosť". A tak opäť je nevyhnutný predpoklad, že ak nám zanechal svoje Slovo, Bibliu, tak táto kniha je "skutočne Božím slovom", a že je "inšpirovaná Bohom ako celok", a nielen niečo! 2 Tim.3,16., 2 Petra 1,21.
Problém nejednotnosti ľudí a rozdelenia kresťanov a rôznych výkladov spočíva v samotných ľuďoch!
Nakoľko, práve Biblia je písaná štýlom, že robí selekciu medzi ľuďmi, a samozrejme, je tu ešte "niekto", kto rozdeľuje ľudí a pracuje na princípe: "Rozdeľuj a panuj"!
Z daných slov - Luk.12,49-53.- je zrejme, že sporná otázka rozdeľuje rodiny, spoločnosť, národy, svet.
Ale pravda je jednoduchá,..... a tú nachádzajú iba pokorní, vytrvalí ľudia, ktorí sú aj poctiví v hľadaní pravdy! A dnes je tu jednotný Boží ľud, aj z toho vidno, že je možné nájsť pravdu!
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/31/relativizmus-ako-smrtiaca-zbran/ ..... pravda existuje!
Teda AUTOR Biblie nie je na vine, ...... a je potrebné ešte dodať, že Biblia je jedinečná kniha aj v tom, že jej posolstvo je skryté pred zlými a sebeckými, pyšnými ľuďmi! A ak sa niečo zmení v srdci týchto ľudí, tak aj im Boh pomôže nájsť pravdu a dá dole "závoj" z ich mysle, aby pochopili životodarne posolstvo Biblie. Daniel 12,4.,10. - 1 Kor.2,14., 2 Kor.3,14-16.

Komentář upraven .

KláraNováková1
KláraNováková1
Dnes jsem měla orální styk
kláro propána krále co to tu t´pletete?
Bohu se nikdo nebude vysmívat, vážená KLáro...
Vy jste zesměšnila nejen tuto diskusi, nýbrž Stvořitele.
Jste přiliš opovážlivá a spamujete zde.

Komentář upraven .

Oponent
Oponent
Klára sa predstavila a povedala aj čo robí, ako pracuje,....ale k ničomu sa nevyjadrila! Možno pod vplyvom nejakých látok si len pomýlila stránky?! Je to ľudské, ľudia sú omylní!
KláraNováková1
KláraNováková1
ja se nemilim ty kudo slovenska
SMNPTRSSS
SMNPTRSSS
klaro rozdáme si to znovu
Pod tim mostem
Víš kde ne?
KláraNováková1
KláraNováková1
ok
SMNPTRSSS
SMNPTRSSS
dame zase oralni styk ?
SMNPTRSSS
SMNPTRSSS
tyvole, ty jsi byla fakt dobra
SMNPTRSSS
SMNPTRSSS
zase hezky vecer
  • 1
  • 2