"Je Kristus rozdelený"?

Oponent
Oponent
Nie je to len o Starej zmluve a na zotrvávaní v tom, že nás môžu zachrániť naše skutky. Ale aj o tom, že aj kresťanský dom je rozdelený, aj ked každý tvrdí , že sú služobníci Kristovho zákona, a že chápu ducha Novej zmluvy. Ale život okolo nás hovorí úplne niečo iné! Sú to masy vlažných, matrikových kresťanov, .... pobožných mŕtvol.
Aj preto dnes nebiblický ekumenizmus ani už nepripúšťa nejakú "širokú cestu", ale sa len "šteklia každému uši", všeobecnou záchranou. Samozrejme, zlí sú tí druhí, .... nie my!
https://milano.blog.pravda.sk/2019/05/03/hadanka-zivota-a-smrti/
Oponent
Oponent
Klára, ak píšeš , že ..... "ja se nemilim", ..... tak sa mýliš aj v tom slove, kde má byť ypsilon /y/ a nie "i"! Sebareflexia a prehodnotenie svojej morálky je dobrý začiatok.Želám ti v tom úspech.
  • 1
  • 2