aldaga

aldaga / Alžběta Kolomazníková / 33 let

Zasnoubená

Běžím po cestě tvých přikázání,
vždyť tys dal mému srdci volnost.
Žalm 119/32

Napsat komentář »