Běžím po cestě tvých přikázání,
vždyť tys dal mému srdci volnost.
Žalm 119/32