Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest.
Žalm 32,1 KrB

Ježíš pravil: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.
Lukáš 7,47

== 2.Korintským 3,2-9 == Židům 10,26-31 ==