Vyhlašujeme anketní otázku: Čeho se bojíš? Jak strachu čelíš? Co nebo kdo ti pomáhá?

Své krátké odpovědi pište do komentářů. Můžete se tak stát spoluautory knížky o CSM 2017, která právě vzniká!