Předstírejte, prosím!

https://ekonom.ihned.cz/c1-65957900-predstirejte-prosim