Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Máme v konstitucích, že k hlásání evangelia máme používat vše, co lidský pokrok přinese!
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170802014

Napsat komentář »