Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Jeden z těch velkých mariánských svátků, který je vlastně takový "domácí". Obyčejně se slaví veřejně s velkou parádou, ale ty události se děly v tichu, ve skrytosti.
Pán Bůh vidí za zatáčku: aby mohla Panna počít Boha, sama byla ochráněna od veškerého hříchu. A to je i naděje pro nás, že máme místo v Božím plánu, v Božím příbytku.
Maria je naší spásy přímluvkyně (aneb jak to zpíváme "omylem" u nás v komunitě, je naše "přítelkyně").

Modlitba dnešního dne:
Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny,
aby byla důstojným příbytkem tvého Syna;
a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku… Zobrazit více

Jeden z těch velkých mariánských svátků, který je vlastně takový "domácí". Obyčejně se slaví veřejně s velkou parádou, ale ty události se děly v tichu, ve skrytosti.
Pán Bůh vidí za zatáčku: aby mohla Panna počít Boha, sama byla ochráněna od veškerého hříchu. A to je i naděje pro nás, že máme místo v Božím plánu, v Božím příbytku.
Maria je naší spásy přímluvkyně (aneb jak to zpíváme "omylem" u nás v komunitě, je naše "přítelkyně").

Modlitba dnešního dne:
Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny,
aby byla důstojným příbytkem tvého Syna;
a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí;
dej na její přímluvu i nám,
ať s pomocí tvé milosti čistí dojdeme k tobě.

A zde delší verze oné písně o přítelkyni naší spásy.

Dzamila

Díky za odkaz na krásnou píseň... Pro nás, co se nedostaneme na roráty a při večerních tichých mších se nezpívá, je to připomínka toho emočního adventu - tma, svíčky, téma adventu a Vánoc...

Zobrazit 1 komentář »

Najít cestu k Ježíši je někdy náročné, jakoby byla zablokována (ať už námi anebo druhými, nejčastěji mix). Je to činná víra přátel - pravých bližních, která nás před Pána nese. Ta díra ve stropě je průlomem mezi mou zablokovaností a Ježísovým pohledem a slovem.
S VDĚČNOSTÍ TĚM, KDO ČASTO POPONÁŠÍ I MĚ. Ať už modlitbou, blízkostí, slovem, svědectvím. Díky za vše, co mě skrze ně staví blíže k Ježíši. Díky, že nechávají Boží milost v sobě toto působit.
Pane, je někdo v mé blízkosti, kdo je ochrnutý? Pošli mě... a ty uzdravuj na těle, duchu a duši.

... vystoupili na střechu, a otvorem ve… Zobrazit více

Najít cestu k Ježíši je někdy náročné, jakoby byla zablokována (ať už námi anebo druhými, nejčastěji mix). Je to činná víra přátel - pravých bližních, která nás před Pána nese. Ta díra ve stropě je průlomem mezi mou zablokovaností a Ježísovým pohledem a slovem.
S VDĚČNOSTÍ TĚM, KDO ČASTO POPONÁŠÍ I MĚ. Ať už modlitbou, blízkostí, slovem, svědectvím. Díky za vše, co mě skrze ně staví blíže k Ježíši. Díky, že nechávají Boží milost v sobě toto působit.
Pane, je někdo v mé blízkosti, kdo je ochrnutý? Pošli mě... a ty uzdravuj na těle, duchu a duši.

... vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: "Člověče, odpouštějí se ti hříchy!"..."Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" A on před nimi hned vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a velebil Boha.

Napsat komentář »

Tak tahle vstupní modlitba se mi líbí.
Občas si je pro sebe "vylepšuji" tak, jak bych se je modlila já. Tady leda tak změnit "nedopusť" na "veď mě svou moudrostí při rozlišován toho, co vede k tobě a co je až na druhé koleji". Amen.

Požehnanou 2. neděli adventní všem.

Napsat komentář »

Před rokem přesun do NYC. Nakonec těch 5 intenzivních týdnů - které nebyly vůbec v plánu - je skoro to jediné, co jsem z USA fakt poznala. Všechno ostatní, co bylo naplánované, vzal covid. Plyne mi z toho povzbuzení: nebraň se tomu, co není v plánu, Někdo jiný má plán pro tebe.

Napsat komentář »

Jsem věčný remcal. Pořád není něco dost dobré, skoro všichni to dělají špatně... Dnes mě Ježíš "chytl" na následujícím slově. On vidí, kde je nouze, a má plán. Po učednících chce, aby se za něj (za ně =dvanáct učedníků/pastýře) modlili, místo aby remcali. Pak bude koho poslat na ta místa, kam Bůh shlíží a přeje si být ve službě druhých přítomen.

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." Potom si zavolal svých dvanáct… Zobrazit více

Jsem věčný remcal. Pořád není něco dost dobré, skoro všichni to dělají špatně... Dnes mě Ježíš "chytl" na následujícím slově. On vidí, kde je nouze, a má plán. Po učednících chce, aby se za něj (za ně =dvanáct učedníků/pastýře) modlili, místo aby remcali. Pak bude koho poslat na ta místa, kam Bůh shlíží a přeje si být ve službě druhých přítomen.

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." Potom si zavolal svých dvanáct učedníků...

Napsat komentář »
Marie Kuříková (Marijanka)

No já jsem zvyklá od Američanů na ledacos, ale sestry si evidentně nelamou hlavu s tím, že máme zatím advent 😉 Ale anglické vánoční písně mám ráda, tak si to v přihodnou dobu pustím.

Zdendanda

@Marijanka Tak na adventních koncertech v ČT taky zaznívají koledy a vánoční skladby... :)

Andrea Hýblová (Neposeda)

Na vánoce cheme být spolu v komunitách, takže jako ve světě, vánoční koncerty probíhají během prosince. je to vlastně pro lidi taková duchovní příprava, aby nezapomněli, co je před námi. Ne každý íseň je typicky vánoční. Já mám nejradě Andělé mezi námi! Ta tam taky zazní. A dát tomu název adventní, to by přišli jen katolíci, tohle je evangeliačně zaměřené.

Marie Kuříková (Marijanka)

Vždyť já to neberu tak vážně, jen se to snažím trochu oddělovat. 😊

Zobrazit 4 komentáře »

Nevidí Ježíše, ale žádají ho o pomoc. Kolikrát i mě se Bůh ztrácí v mlze, nevidím, neslyším, žádné "duchovní efekty". Jen víra ví, že je tady a slyší mě. A pak může konat...
×××
"Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči.

Napsat komentář »
majkiki

Díky za odkaz, nevěděla jsem, že mají projekt na hithitu. To se určitě zvládne! Věřím tomu!:)

deFlegmatique

Sestro, vám nevadí označení jeptiška?

Andrea Hýblová (Neposeda)

@deFlegmatique vadí, obyčejně tolidem vysvětluji,jaký to má podtext. myslím,že zde to použili záměrně a já to zkouskla (já totiž nevěděla, že mě dali jako odměnu, když jsme se o tom bavili - já na ně chtěla dělat sbírku v rýmci mýh narozenin,ale nevyšlo z technických důvodů, a protože chytali kampan na hithitu, řekla jsem to jako vtip a oni se toho chytli)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro nespavce: pokud budete vzhůru ještě v 1 hodinu ráno, klikněte sem (to můžete už ted a přijde vám upozornění, až to začne):

– upraveno
Napsat komentář »

PŘIZNÁNÍ
Dnešní evangelium mě hodně zneklidňuje, tedy má představa o mě samé mě - při jeho čtení - děsí! Ale ještě pořád málo na to, abych to vzala skutečně a ROZHODLA se jednat ZA JAKÝCHKOLIV OKOLNOSTÍ podle poznaného Božího slova a ne podle sebe. Tohle totiž zbožnejma řečma neokecáte!
Takže, Pane, prolom nejen nebesa, ale i moji pohodlnost a zabarikádovanost.

Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

Napsat komentář »

Taky otevíráte?
My spolu s dětmi v knihkupectví.
https://youtu.be/Px8ITMcqV_M

– upraveno
Napsat komentář »

My (já teda ne) si ani neumíme představit tu hojnost, jaká nás čeká. Plnost Boží! Ale už teď můžeme zažívat, jak se přísliby naplňují.

Starý zákon (První smlouva): Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína.

Nový zákon: Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo se ještě plných sedm košíků zbylých kousků chleba.

PS: A víc než na hostinu se těším, až sejme "závoj, který halil všechny lidi",… Zobrazit více

My (já teda ne) si ani neumíme představit tu hojnost, jaká nás čeká. Plnost Boží! Ale už teď můžeme zažívat, jak se přísliby naplňují.

Starý zákon (První smlouva): Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína.

Nový zákon: Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo se ještě plných sedm košíků zbylých kousků chleba.

PS: A víc než na hostinu se těším, až sejme "závoj, který halil všechny lidi", pak si budeme všichni bratry a sestrami. Zatím se zdá, že máme nějakou oční vadu, že ten závoj se přeměnil v rudý zákal.

Napsat komentář »
JiKu

Zaujal mě ten notebook té č(Č)erné sestry. Na podstavci - OK, kouká rovně, to je dobré na záda. Ale bez klávesnice?

Trávím u počítače mnoho hodin denně. Pracovně i mimopracovně, ale klávesnice je pro mě vždy základním nástrojem. Co to může být za aktivity, na které skoro klávesnici nepotřebuje a vše odmyšuje?

majkiki

Díky za vaši práci, díky za vaše modlitby!

Andrea Hýblová (Neposeda)

Ona od toho notebooku pres zoom mluvi. Místo setkání s lidmi u nas v dome nebo na cestách za nimi ted proste musí sedět u notase. Sla bych se podívat, zda tam ma klavesnici někde bokem, ale zrovna ted ma "skolu" pro zájemce o nasi spiritualitu.

Zobrazit 3 komentáře »

"Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli."
"Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu..."

Žijeme v době, kdy už vidíme a slyšíme. Od svědků, od těch, kteří se dotýkali, slyšeli a viděli, společně jedli chléb... Ale skutečně vidím a slyším? Co vidím a slyším? Co přehlížím a odmítám slyšet? A po čem já toužím?

Prosím tě, Pane, o prostotu srdce a "maličkost" života.

Napsat komentář »