Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv uživatelky Neposeda

K dnešní památce Jana od Kříže. A ve spojení s evangelium pro 2.patek adventní : Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!" ===> Uchvaťme slovo, přijměme ho a učiňme si to násilí žit podle Něj.
https://www.youtube.com/watch?v=J0GaKlrvLik&feature=share

A tohle je poslední titul vybraný do letošní akce "50 % sleva":
http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Dotknout-se-Boha.html

"Absolutely for God" - co ve vás tenhle název (půjde o název skupiny na FB) vyvolává?

Ivka-Iva-el

Nevím ...

Ivka-Iva-el

Asi něco radikálního ...

BoženkaT

absolutní odevzdanost Bohu?

Ivka-Iva-el

Na mě to slovo Absolutely působí nějak divně.
Když nad tím přemýšlím víc, je to lepší, ale ten první dojem nevím ...

PetrST

Další tažení na Jeruzalém.

Další z titulů s 50 % adventní slevou. novela zvl. pro ženy. nebo pro ty, kdo si kladou otázku, zda Bůh má rád člověka, když se dějou zlé věci.
http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Touha-tulipanu.html

Jak jako "se neudržuje"?! Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. (Z evangelia 2. neděle adventní ) ---> Takže žádný výmluvy. Cesta je připravena, udržovat je třeba své srdce.

Na každý den v adventu...od našich sester z USA.

https://pauline.leadpages.co/adventword/