Misijní dobrovolnictví

pátek, 1. října
Nitra, Slovensko
Starý rínok

"Vyslancem mým kdo se může stát, kdo utiší po mém slovu hlad, kdo půjde rád světu radost dát..." "Pošli mě půjdu já... ", znáte tu písničku? Učiňme ji spolu realitou!

Misijní sestry Služebnice Ducha Svatého srdečně zvou zájemce a zájemkyně o misijní dobrovolnictví. Naše mezinárodní komunity se t.č. nacházejí v 50 různých zemí světa na všech kontinentech. Naším posláním je ohlašování radostné zvěsti tam, kde nebyla či byla doposud nedostatečně ohlašována a všemi různými způsoby podporovat místní komunity, aby mohly žít "život  v plnosti" (což zahrnuje nejen pomoc sociální, školství, zdravotnictví, ale i třeba právní pomoc domorodým komunitám či osobám na okraji společnosti, ochranu životního prostředí apod.) Naše spiritualita je založena na Svaté Trojici, je to "spiritualita vztahů" a tuto spiritualitu se snažíme vnášet do života našich interkulturních komunit a života místních lidí.

Co je potřeba? Hlavně ochotné srdce a ruce, které si může Pán použít podle své Vůle :-)

 

Neboj se nám napsat...příprava začíná už na podzim!


Podrobnosti
Vložila: IM-POSSIBLE
Vloženo: 14. 8. 2021
Upraveno: 14. 8. 2021