IM-POSSIBLE

IM-POSSIBLE / Lenka Františka Vaverová

V celibátu
dromedar

"Ale přece se tam vracel, a jistě často....Byli to přece jeho nejbližší. Komu jinému by člověk toužil říct o Radosti evangelia než své nejbližší rodině, přátelům, sousedům?"

Kdyby Ježíš fungoval jako Vy, možná by to tak bylo.

Nemůžu si pomoct - evangelia o žádné jeho zvláštní náklonnosti k rodnému kraji a krajanům neříkají nic a "jeho nejbližší" před Velikonocemi vstupují do hry jen tak, že se ho pokusí umlčet.
A tituly "moji přátelé", "moje matka, bratr i sestra" atd. Ježíš v této době označuje zásadně svoje následovníky, ne příbuzné nebo známé z dětství a mládí.

Zobrazit 1 komentář »
IM-POSSIBLE

To, že se někteří věřící domnívají, že opatření navržená papežem Františkem (a jistě si je nevycucal s prstu, ale určitě se radil s dalšími lidmi, a především s Pánem) jsou důkazem nevěry, mi připomíná evangelijní příběh o Ježíšových pokušeních: "Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“
Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ (Mt 4, 6-7)...přeju nám všem věřícím , abychom i my v tomto čase odolali tomuto pokušení.... Dodržujme karanténní opatření!

IM-POSSIBLE

S "coronavirovým vyznáním", které je parodujícím výsměchem všem doporučením papeže Františka, jako lékařka, řeholní sestra, jako obyčejný člověk se selským rozumem, hluboce nesouhlasím ve všech bodech a lehkomyslné znevažování poznatků epidemiologie pomocí jakési karikatury "věrnosti víře" je v mých očích šikovně maskovanou formou pýchy, farizejství a v přímém rozporu s příkázáním "nezabiješ"...protože nedodržováním epidemiologických opatření ohrožují lidé nejenom sebe, ale především ty nejslabší!

Zobrazit 3 komentáře »
dromedar

"na druhou stranu už vím (a jsem si tím jistá), že teď už se má můj milý pan/paní dobře - tam v náručí primáře Nebeského oddělení už ho nic nebolí, ani tělo ani duše, a je krásnější a živější víc než kdy předtím"

A kde tu jistotu, že se milý pán/paní už má dobře v náručí primáře Nebeského oddělení, berete?

IM-POSSIBLE

Pro Dromedara: Beru jí asi stejným způsobem, jako "že Bůh existuje" a "Pán Ježíš se z lásky k nám obětoval na kříži, abychom mohli být s Ním a Otcem a Duchem Svatým v jejich lásce až na věčnost"...a protože vroucně prosím Pána, aby jejich duše přijal k sobě a věřím, že on mě slyší a je to i jeho přání. A věřím, že po mi přeci "nedá hada, když prosím o rybu" :-)

dromedar

Troufám si mít za to, že (jistě i Vy) mnohdy prosíte o rybu, hada sice nedostanete, ale žádanou rybu také ne.

"Bůh existuje" a "Pán Ježíš se z lásky k nám obětoval na kříži, abychom mohli být s Ním a Otcem a Duchem Svatým v jejich lásce až na věčnost" jsou základní pravdy víry, na nichž křesťanství stojí. "Můj milý pán/paní se nachází v náručí primáře Nebeského oddělení" jsou naproti tomu opovážlivé úsudky o skutečnostech, o nichž nám katolické křesťanství žádnou jistotu nedává. (Když pomineme případy, kdy se na přímluvu "Vašeho milého pána/paní" dějí nadpřirozená uzdravení.)

Janaves

Taky si tím nejsem jistá.
Připomnělo mi to legendu o sv. Brunovi, kdy se modlili u těla člověka, který zemřel v pověsti svatosti, tělo se zvedlo a ozval se hlas, ať se nemodlí, že je zatracen. Sv. Brunem to velmi pohlo, žil asketicky a na smrtelné posteli vykonal před spolubratry celoživotní zpověď. Takový respekt měl z Božího soudu.

dromedar

"Připomnělo mi to legendu o sv. Brunovi, kdy se modlili u těla člověka, který zemřel v pověsti svatosti"

Dlužno říci, že se nemodlili jen tak, ale modlili se matutinum z oficia za zemřelé, a tělo se mělo zvednout a své prohlášení vydat, akorát když četli příhodnou pasáž jedné z lekcí.

(věděl jsem, že ten příběh někde online bude)
http://www.ikatolici.cz/potvrzeni-existence-pekla/

Zatímco ten první liturgický text jsem nenašel (nejspíš protože jde o odlišnost tehdejší pařížské liturgie od římské), ten druhý je tady - začátek první lekce druhého nokturnu oficia za zemřelé v jeho předkoncilní podobě http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:2fde9b70-c3e2-11e3-85ae-001018b5eb5c

Zobrazit 5 komentářů »

změnila svůj nick z "LenkaVaverová" na @IM-POSSIBLE.

Napsat komentář »