medzu

medzu / Vlastimil Vavřík / 54 let

Svobodný

POUŤ DO MEDŽUGORJE

MEDŽUGORJE KDO CHCE JET DO MEDŽUGORJE ? Byl jsem požádán, od Moniky, jestli nevím kdo by chtěl jet do Medžugorje. Tak vás tímto prosím, má - li někdo zájem, a chtěl by jet do…

LITÁNIE KE CTI DRAHOCENNÉ KRVE PÁNĚ

LITÁNIE KE CTI DRAHOCENNÉ KRVE PÁNĚ Pane smiluj se. Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se. Pane smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.…

ZASVĚCENÍ SVATÉMU JOSEFOVI

ZASVĚCENÍ SVATÉMU JOSEFOVI Nejdražší Josefe, s důvěrou se ti odevzdávám, abys vždy byl mým otcem, ochráncem a průvodcem na cestě spásy. Vyprošuj mi čistotu srdce a horlivou lásku…

ZASVĚCENÍ RODIN SVATÉ RODINĚ NAZARETSKÉ

ZASVĚCENÍ NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU A NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE Buďte pozdravena, milující Srdce Ježíšovo a Mariino ! Klaním se vám. Milujeme a uctíváme vás. Odevzdáváme…

SVATÝ ŠARBEL

SVATÝ ŠARBEL Charbel ( Šarbel ) Machlúf se narodil 8. května1828 v horské vesničce Biká Kafra ( LIBANON ). A zemřel v pověsti svatosti na Štědrý den 1898 . a byl pohřben do země…

P. MONTFORT OKAA -MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY

MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY. Ježíši ! Maria ! Miluji Vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. (10x jako růženec) Ó Srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v Lásce !…

POSELSTVÍ z MEDJUGORJE

POSELSTVÍ PANNY MARIE z MEDJUGORJE: Nejnovější poselství z Medjugorje: www.medjugorje.ws/cs/messages/

MODLITBA k SV. ŠARBELOVI

( SVATÝ ŠARBEL MACHLÚF, - v katolickém kalendáři si jeho památku připomíname 24.července ) MODLITBA : Svatý otče Šarbeli,který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v…

LITANIE SV. ŠARBELA

LITÁNIE KE SV. ŠARBELOVI. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane,smiluj se. Pane,smiluj se. BoŽe, náš nebeský Otče, Bože Synu, Vykupiteli…

JAMES MANJACKAL

Otec JAMES MANJACKAL je katolický kněz. Má charisma a stigmata. Pochází z Indie a jezdi po celém světě,především po Evropě,a koná duchovní cvičení a exercicie za uzdravení. Nyní…

RŮŽENEC K SV. RANÁM

RŮŽENEC KE SVATÝM RANÁM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Místo Věřím v Boha,Otčenáše a prvních tří zdrávasů se říká : O´ Ježíši, božský Vykupiteli náš,budˇ nám i celélému světu milostiv a…

Modlitba, PLAMEN LÁSKY.

RŮŽENEC K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE,PLAMENE LÁSKY: Na čest pěti SvatýchRan našeho Božského Vykupitele přežehnáme se 5x za sebou. Na velkých zrnkách: Bolestivé a…