medzu

medzu / Vlastimil Vavřík / 54 let

Svobodný

19.Březen - SV. JOSEF

SVATÝ JOSEFE .ORODUJ ZA NÁS. https://medzu.signaly.cz/1403/prosby-na-pocest-skryteho-zivota

VZÝVÁNÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

VZÝVÁNÍ našeho PÁNA JEŽÍŠE KRISTA Ježíši, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. Ježíši,obraze Otce, smiluj se nad námi. Ježíši, věčná moudrosti, smiluj se nad námi. Ježíši, záři z…

MODLITBA DÍKŮVZDÁNÍ

Modlitba Díkůvzdání. Děkuji Ti za všechno požehnání, kterým mne zahrnuješ. ó Bože. Za požehnání daru duše, té jiskry tvého světla, za požehnání daru anděla strážného, kterého jsi…

VZÝVÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE + MODLITBA V NOUZI

VZÝVÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jedinnému Bohu čest a sláva. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému, chvalme a vyvyšujme ho navěky. Tebe vzýváme,…

ANDĚLÉ BOŽÍ.

Nezapomínejme se nikdy modlit k andělům, neboť nám pomáhají, vnukají pozitivní myšlenky, a vedou k Bohu, děkujme jim, a prosme je o pomoc, obzvláště svého Anděla strážného. Anděle…

LITÁNIE KE SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI

LITÁNIE KE SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI. Pane smiluj se. Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se. Pane smiluj se. Kriste uslyš nás. Kriste uslyš nás.…

VZÝVÁNÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE

Vzývání blahoslavené Panny Marie. Pod tvou ochranou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby, v naších potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno…

24.července - SVATÝ ŠARBEL

24. července - Svatý Šarbel Machlúf ( kněz a poustevník ) https://medzu.signaly.cz/1307/svaty-sarbel

SVATÝ JAN PAVEL II. - Litánie

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš…

PLÁŠŤ SVATÉHO JOSEFA - LITÁNIE

PLÁŠŤ SVATÉHO JOSEFA ( Třicetidenní modlitba k sv. Josefovi ) Tato novéna je o tom, jak si zvláštním způsobem vyprosit patronát tohoto velkého světce, a zároveň mu vzdávat úctu. (…

NOVÉNA ODEVZDÁNÍ

NOVÉNA ODEVZDÁNÍ ( Když budeme číst následující slova,která nám dává Ježíš pro zkoušky našeho života, čtěme je tak, jako by je dal jenom pro mně. ) 1. den Přenechej mi svoje…