MartjynM

MartjynM / Martin Matas

Dokud nemáme rádio, tak nevíme, že jsou ve vzduchu nějaké vlny. Nemůžeme je nahmatat, vidět, cítit.. Co když každý z nás je rádio, které chytá Boží vlny?

Olin

@MartjynM: Souhlasím s tím srovnáním s radiovými vlnami. A i Boží slovo Bible říká toto o víře: Věřit v Bohu znamená se spolehnout na to v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.(Židům 11/1)

MartjynM

:-) Ano, to je moc důležitý verš. A pěkný.

Zobrazit 2 komentáře »

Modlitba skvělé manželky:
Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila svého muže,
dej mi lásku, abych mu odpustila,
dej mi trpělivost na jeho nálady,
jenom mi, prosím Tě, nedávej sílu,
nebo ho jednou zabiju!

Napsat komentář »

Muž potřebuje trochu lásky a hodně pochopení.
Žena potřebuje hodně lásky a nesnažit se jí pochopit.

Napsat komentář »
Napsat komentář »