Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

margotka1

margotka1

Správně vidíme jen srdcem... Celý blog »

Modlitba k Duchu svatému

Tuto modlitbu jsem dostala mailem... Duchu svatý, prameni pravdy, Boží dechu, dárce života! Překvapuj mě uprostřed všedního dne. Pronásleduj mě do mých plánů. Proměňuj mě v mém poznání. Naplňuj mě svými dary. Ponoř mě do sebe, abych byl čistý.…

Co slýchávají naše děti...

Co slýchávají naše děti:Nelítej, pohni se, pomalu, pospěš si, nesahej, dávej pozor, dojez to, vyčisti si zuby, neumaž se, zmazal ses, buď zticha, co jsem ti říkal, co jsem ti říkala, omluv se, pozdrav, pojď sem, nemotej se pořád kolem mne, jdi si…

Modlitba pro každý prst na ruce

1. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je "sladká povinnost." 2. Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a…

Cítím v sobě touhu

Milosrdný Bože, začíná adventní doba. Cítím v sobě hlubokou touhu tento čas intenzivně prožít. Rád vzpomínám na to, jak se mě jako dítěte tato doba dotýkala. Avšak v posledních letech šel často advent jakoby mimo mě. Nemohl jsem najít čas k tomu,…

Most

Venkovan se synem se vydali na jarmark do vedlejší vesnice. Cesta vedla přes malý kamenný most. Pod ním divoce tekla řeka rozvodněná jarním táním. Voda sahala daleko výše než obvykle, z mostu se drolily kameny, byl starý, neudržovaný a nevypadal…

Modlitba na Bílou sobotu

Ty jsi sestoupil do mého stínu... Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás jen nezemřel. Ty jsi byl také mrtvý. Tři dny jsi ležel v hrobě. Na Bílou sobotu vzpomínáme, že jsi byl mrtvý. Ve smrti jsi sestoupil také do podsvětí mého vlastního stínu, aby ses…

Ty jsi mě miloval až do konce (Zelený čtvrtek)

Pane Ježíši Kriste, večer před svým umučením jsi nám ustanovil památku své lásky. Večeřel jsi se svými učedníky a sám ses pro nás rozlomil, abys v nás uzdravil a spojil všechno nalomené a zlomené. A kalich jsi podával jako obraz toho, že tvá láska…

Úplně nová zkušenost...

Říká se, že jaký je život, taková je i smrt. Myslím, že to platí. Přesvědčila jsem se o tom v těchto dnech, kdy umírala moje drahá maminka. Zemřela v pátek 17. února ve 14.30 hodin. Nedávno jsem o ní psala, že je to žena, která si zaslouží můj obdiv…

Žena, která si zaslouží můj obdiv...

Možná se někdo bude divit, ale tou ženou je moje mamka. Proč? Její život nebyl jednoduchý. Dlouho jsem nevěděla, že měla neradostné dětství. Její rodiče sice nebyli rozvedeni, ale otec měl vztah s jinou ženou – celá léta. Nedával jí žádné peníze.…

Dárky a obdarování...

Vánoce – doba, kdy obdarováváme druhé a také dostáváme dárky… Děti se na to těší nejvíce. Vzpomínám si, že jsme kdysi se sestrou dostaly od babičky k Vánocům „do výbavy“ povlečení. Byly jsme obě docela zklamané, protože tenkrát jsme to braly jako…

Co rozechvívá naše srdce

Kdo čeká, ten nemarní čas. Je napjatý, doufá, je soustředěný na určitý cíl. Cílem předvánočního čekání je svátek, oslava našeho zlidštění, našeho sebeuvědomění, sjednocení s Bohem. Nejenom my však čekáme, čeká také Bůh. Čeká, že se otevřeme životu a…

Přání k adventu...

Tento text jsem dostala jako prezentaci a moc se mi líbí, proto se chci o něj podělit... Ať je advent pro tebe jako dveře můžeš je otevřít pro své blízké můžeš dovolit Ježíši, aby vstoupil do tvého srdce můžeš... Ať je advent pro tebe jako světlo…

« Novější 1 2 3 4 5 7 9 Starší »