margotka1

margotka1

Modlitba k Duchu svatému

Tuto modlitbu jsem dostala mailem... Duchu svatý, prameni pravdy, Boží dechu, dárce života! Překvapuj mě uprostřed všedního dne. Pronásleduj mě do mých plánů. Proměňuj mě v mém…

Co slýchávají naše děti...

Co slýchávají naše děti:Nelítej, pohni se, pomalu, pospěš si, nesahej, dávej pozor, dojez to, vyčisti si zuby, neumaž se, zmazal ses, buď zticha, co jsem ti říkal, co jsem ti…

Modlitba pro každý prst na ruce

1. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je "sladká povinnost."…

Cítím v sobě touhu

Milosrdný Bože, začíná adventní doba. Cítím v sobě hlubokou touhu tento čas intenzivně prožít. Rád vzpomínám na to, jak se mě jako dítěte tato doba dotýkala. Avšak v posledních…

Most

Venkovan se synem se vydali na jarmark do vedlejší vesnice. Cesta vedla přes malý kamenný most. Pod ním divoce tekla řeka rozvodněná jarním táním. Voda sahala daleko výše než…

Modlitba na Bílou sobotu

Ty jsi sestoupil do mého stínu... Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás jen nezemřel. Ty jsi byl také mrtvý. Tři dny jsi ležel v hrobě. Na Bílou sobotu vzpomínáme, že jsi byl mrtvý.…

Ty jsi mě miloval až do konce (Zelený čtvrtek)

Pane Ježíši Kriste, večer před svým umučením jsi nám ustanovil památku své lásky. Večeřel jsi se svými učedníky a sám ses pro nás rozlomil, abys v nás uzdravil a spojil všechno…

Úplně nová zkušenost...

Říká se, že jaký je život, taková je i smrt. Myslím, že to platí. Přesvědčila jsem se o tom v těchto dnech, kdy umírala moje drahá maminka. Zemřela v pátek 17. února ve 14.30…

Žena, která si zaslouží můj obdiv...

Možná se někdo bude divit, ale tou ženou je moje mamka. Proč? Její život nebyl jednoduchý. Dlouho jsem nevěděla, že měla neradostné dětství. Její rodiče sice nebyli rozvedeni, ale…

Dárky a obdarování...

Vánoce – doba, kdy obdarováváme druhé a také dostáváme dárky… Děti se na to těší nejvíce. Vzpomínám si, že jsme kdysi se sestrou dostaly od babičky k Vánocům „do výbavy“ povlečení…

Co rozechvívá naše srdce

Kdo čeká, ten nemarní čas. Je napjatý, doufá, je soustředěný na určitý cíl. Cílem předvánočního čekání je svátek, oslava našeho zlidštění, našeho sebeuvědomění, sjednocení s Bohem…

Přání k adventu...

Tento text jsem dostala jako prezentaci a moc se mi líbí, proto se chci o něj podělit... Ať je advent pro tebe jako dveře můžeš je otevřít pro své blízké můžeš dovolit Ježíši, aby…