Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi. Sv. Jan Bosco