Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Křesťanský klub Studentské unie ČVUT

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Křesťanský klub Celý blog »

Úterý 25. 5. 2010

Ke mši svaté se sejdeme ve 20:00. Program jako obvykle. Texty k nešporám najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Prosba k Duchu Svatému MH 205Kdo smí pobývat v tvém stanu ZH 326Dávám Ti, Pane ZH 38Tobě patří chvála ZH 260Rozžíhá MH 225 Přijďte…

Úterý 18. 5. 2010

Ke mši svaté se sejdeme ve 20:00. Program jako obvykle. Texty k nešporám najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Volám haleluja MH 272Píseň sv. Františka MH 192Shlédni dnes,prosíme MH 228Vše, co mohu dát MH 271Ave Maria MH 11 Přijďte na…

Úterý 11. 5. 2010

Ke mši svaté se sejdeme ve 20:00. Program jako obvykle. Texty k nešporám najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Otvírej našemu Pánu MH 444Pán dá lidu svému pomoc potřebnou ZH 186Přijmi, Pane MH 468Vzývám a slavím ZH 301Maria MH 131 Přijďte na…

Úterý 4. 5. 2010

Tak nám začal mariánský květen. Ke mši svaté se sejdeme ve 20:00. Program jako obvykle. Texty k nešporám najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Šly z rána ke hrobu MH 249Hospodin je můj pastýř ZH 65Na oltář MH 451Díky za Tvůj kříž Koi 77Madona…

Úterý 27. 4. 2010

Ke mši svaté se sejdeme ve 20:00. Program jako obvykle. Texty k nešporám najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Ježíš, nejkrásnější Koi 29Bárka MH 19Eucharistia MH 452Naplňuj mne Duchem svým Koi 43Ave Maria MH 12 Přijďte na Katolické spolčo na…

Úterý 20. 4. 2010

Ke mši svaté se sejdeme ve 20:00. Program jako obvykle. Texty k nešporám najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Slunce Kristovy lásky MH 234Chvalím Tebe ZH 72Chleba a víno neseme MH 473Boží Beránku, Tobě patří čest ZH 20Rozžíhá MH 225 Přijďte…

Úterý 13. 4. 2010

Ke mši svaté se sejdeme ve 20:00. Program jako obvykle. Texty k nešporám najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Prosba k Duchu Svatému MH 205Aleluja MH 601Dávám Ti, Pane ZH 38Vše, co mohu dát MH 271Vzdejme Pánu díky 275 MH Přijďte na Katolické…

Úterý 6. 4. 2010

K první společné velikonoční mši svaté v tomto roce se sejdeme v obvyklých 20:00. Po mši se pomodlíme nešpory a potom bude následovat obvyklé posezení s pohoštěním. Texty k modlitbě nešpor najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Šly z rána ke…

30. 3. 2010

K dalšímu společnému slavení mše svaté v postní době a také ke společnému setkání se sejdeme v obvyklých 20:00. Po mši svaté a breviáři se již tradičně půjdeme pomodlit křížovou cestu na Petřín. Texty k modlitbě nešpor najdete na ebreviar.cz. Písně…

Úterý 23. 3. 2010

K dalšímu společnému slavení mše svaté v postní době a také ke společnému setkání se sejdeme v obvyklých 20:00. Texty k modlitbě nešpor najdete na ebreviar.cz. Písně ke mši svaté: Dnes jdu k Tobě, Pane můj MH 49Hospodin je můj pastýř ZH 65Na oltář…

Úterý 16. 3. 2010

K dalšímu společnému slavení mše svaté v postní době a také ke společnému setkání se sejdeme v obvyklých 20:00. Texty k modlitbě nešpor najdete na ebreviar.cz. Téma k následné diskuzi si pro nás tentokrát připraví Tom se Standou. Písně ke mši svaté:…

Úterý 9. 3. 2010

K dalšímu společnému slavení mše svaté v postní době a také ke společnému setkání se sejdeme ve 20:00. Texty k modlitbě nešpor najdete na ebreviar.cz. V další části večera pro nás budou mít Eliška a Lukáš připravené téma: "Komunistický režim", takže…