KikiN123

KikiN123 / Kristián Stehlík Stehlík

Nástěnka uživatele je ti skryta.

Říkají o něm

Klimíček říká o něm:
Kristiane zase nebavka, jak chceš :D