Růžencové bratrstvo u sv. Michala archanděla v Brně

Popis společenství

Naše společenství se řídí původními pravidly živého růžence a schází se poslední neděli v měsíci v kostele sv. Michala v Brně ve 14. 20 na společnou modlitbu růžence. Jsme též součástí společenství…

Nástěnka společenství je ti skryta.