Gerard

Gerard / Mirek Kamil Gut / 46 let

Ženatý

25. O tom, že Bůh není v nějakém rodu

Kapitola 25. O tom, že Bůh není v nějakém rodu. Z toho se z nutnosti uzavírá, že Bůh není v nějakém rodu.Vždyť všechno, co je v nějakém rodu, má v sobě něco, čím se přirozenost…

23. O tom, že v Bohu není případek

Kapitola 23. O tom, že v Bohu není případek Z této pravdy také nutně vyplývá, že se Bohu nad jeho podstatu nemůže nic přidat, ani u ní nějak případečně trvat.Na samotném bytí se…

22. O tom, že v Bohu je totéž bytí a bytnost

Kapitola 22. O tom, že v Bohu je totéž bytí a bytnost Z výše prokázaného však možno dále dokázat, že v Bohu není něčím jiným bytnost nebo cosi, nežli jeho bytí.Výše (Kap.15) bylo…

21. O tom, že Bůh je svá bytnost

Kapitola 21. O tom, že Bůh je svá bytnost Z předchozího však je možno už mít za to, že Bůh je svá bytnost, neboli přirozenost.U všeho toho, co není svou bytností, musí totiž být…

20. O tom, že Bůh není tělem

Kapitola 20 O tom, že Bůh není tělem Z předcházejícího se však prokáže, že Bůh není tělem.Vzhledem k tomu, že každé tělo je souvislé, je složené a má části. Bůh však složený není,…

18. O tom, že v Bohu není žádná složenina

Kapitola 18. O tom, že v Bohu není žádná složenina. Z předchozího možno uzavírat, že v Bohu není žádná složenina.V každé složenině totiž musí být uskutečnění a možnost. Mnohé se…

17. O tom, že Bůh není hmota

Kapitola 17. O tom,že Bůh není hmota. To, že Bůh není hmota, vyplývá také z následujícího:Vždyť to, co hmota je, je v možnosti.Dále: hmota není základem jednání: takže způsobující…

16. O tom, že v Bohu není žádná trpná možnost

Kapitola 16. O tom, že v Bohu není žádná trpná možnost. Je-li však Bůh věčný, pak je nutné, že není v možnosti.Všechno to, k jehož podstatě se přimíchá možnost, může nebýt podle…

15. Bůh je věčný

Kapitola15 Bůh je věčný. Z toho se dále jeví, že Bůh je věčný.Vždyť všechno to, co začíná být nebo přestává, utrpí to pohybem, neboli změnou. bylo však prokázáno, že Bůh je…