Gerard

Gerard / Mirek Kamil Gut / 46 let

Ženatý

„Mozková smrt“ - dárcovství nebo vraždění?

List Franktfurter Allgemeine Zeitung zveřejnil 14. září pod názvem "Lze dárcovství orgánů ještě zachránit?" poměrně obsáhlý článek Stephana Sahma, jenž je vedoucím lékařem v…

30. O tomm, která jména lze uvádět o Bohu

Kapitola 30. O tom, která jména lze uvádět o Bohu Z toho lze také uvažovat o tom, co se může o Bohu říci nebo neříci; nebo, co se vypovídá výhradně o Bohu, co dále současně o Bohu…

Světlo v okně jako nový symbol pro Halloween

Daniel Stayne, zakladatel mezinárodní komunity Cor et lumen Christi (Srdce a světlo Kristovo), požádal křesťany, aby večer 31. října umístili do svých oken světlo na znamení své…

29. O podobnosti Bohu

Kapitola 29. O podobnosti Bohu Z toho však, jakým způsobem se může nebo nemůže nacházet ve věcech se může uvažovat podobnost k Bohu.Účinky, nedostihující svých příčin, se s nimi…

28. O Boží dokonalosti

Kapitola 28. O Boží dokonalosti Třebaže ty bytosti, které jsou a žijí, jsou dokonalejší, než ty, které toliko jsou, přece Bůh, jenž není ničím jiným, než svým bytím, je všeobecně…

26. O tom, že v BOhu není formální bytí všeho

Kapitola 26. O tom, že v Bohu není formální bytí všeho Z uvedeného se vyvrátí blud těch, kdo tvrdili, že Bůh není ničím jiným, než formálním bytím každé věci.Vždyť se toto bytí…