Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Fakulta strojní VŠB-TUO

Studenti Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (FS VŠB-TUO) Více o společenství »

ladanev se stal členem společenství Fakulta strojní VŠB-TUO.