Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Boční oltář z naší baziliky. Přes rok normálně nasvícen není, za to teď se vše změnilo. My se tu společně s farností modlíme nešpory v neděli.