Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

I na „Vinici sv. Pavla“ – to je původní název místa, kdy nyní stojí naše římské centrum - to vřelo přípravami. Bylo otevřeno organizační centrum pro celý rok – naše santuárium totiž patří mezi 16 kostelů, kterými vede „římská cesta“ pro poutníky při příležitosti Roku apoštola Pavla.