Andrea Hýblová (Neposeda)

Dnes se v liturgii čtou texty, které v roce 2003 se mnou zacloumaly a daly mi odpověď na to, co už v mém srdci klíčilo už pár let.

Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. .... Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Videno-JINAK.html

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti