Andrea Hýblová (Neposeda)

Dnešní první čtení je nářez. Nejen před volbami. Aneb i když je temnota kolem nás jakákoliv, modlitba nejen že nic nepokazí, ale pracuje pro dobro Boží věci a tím i lidské.

"První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. ... Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti